Test sonuçlarının yüksek riskli gelmesi durumunda hastaların öncelikle doktorlarıyla görüşürek çıkan sonuçlar değerlendirilmeleri önerilmektedir. Gerekli görülmesi durumunda bir genetik uzmanından görüş alınması faydalı olabilir.

Günümüzde, yüksek riskli çıkan gebeliklerde CVS ve amniyosentez gibi invaziv yöntemlerden birisi uygulanarak test sonuçlarının mutlaka doğrulanmasının gerekli olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedeni, non invaziv tarama testlerinin bazı gebelerde yanlış pozitif sonuçlar vermesidir.